CategoriesLife

“Management” và cuộc sống

Trong cuộc sống, ai ai cũng mong cầu một cuộc sống “tốt đẹp” (“tốt đẹp” theo định nghĩa của mỗi người), mỗi người sẽ lựa chọn những cách thức khác nhau để hướng đến điều đó. Tuy nhiên, dù chúng ta có lựa chọn con đường nào, cách thức nào thì sâu thẳm bên trong chúng ta cũng luôn tồn lại rất nhiều những “dự định”, “mục tiêu”, “hoài bão”, trong khi thời gian, sức khoẻ là hữu hạn. Bởi vì như vậy, tạm không bàn về sự “may mắn”, để có thể đạt được những mục tiêu đã đặt ra, chúng ta cần khéo léo sắp xếp những nguồn lực chúng ta có, đó có thể là: thời gian, sức khoẻ, tiền bạc, mối quan hệ, … Thậm chí chúng ta cũng cần hoạch định sự phát triển của chính mình.

“Tu thân, Tề gia, Trị quốc, Bình thiên hạ”

Khổng Tử

Với những ai có hoài bão lớn, muốn thay đổi thế giới, thì vai trò của Management đối với họ lại càng quan trọng. Để quản lý được những vấn đề lớn lao thì trước hết chúng ta cần có năng lực tự quản lý bản thân trước, cao hơn là quản lý gia đình, rồi mới đến công ty, tổ chức, xã hội ..

Management phản ánh trong cách chúng ta sống và làm việc mỗi ngày

  • Cách chúng ta giải quyết vấn đề
  • Cách chúng ta ra quyết định
  • Cách chúng ta phát triển bản thân
  • Cách chúng ta giao tiếp
  • Cách chúng ta quản lý thời gian
  • Cách chúng ta duy trì sức khỏe
  • Cách chúng ta gắn kết các mối quan hệ
  • Cách chúng ta dẫn dắt sự phát triển của gia đình

Chúng ta có thể hiểu, Management là những hoạt động mà thông qua đó chúng ta tận dụng được những nguồn lực có thể có một cách hiệu quả để đạt được những kỳ vọng.

  • Nguồn lực ở đây có thể là: con người, sức khoẻ, thời gian, tiền bạc, mối quan hệ, năng lực bản thân, …
  • Kỳ vọng ở đây có thể là: mục tiêu của cá nhân, của gia đình hoặc tổ chức, …

(Tạm không bàn đến khía cạnh đạo đức).

Có thể nói, Management phản ánh trong cách chúng ta sống, cách chúng ta làm mọi việc. Tôi cho rằng, mọi công việc trong cuộc sống đều hàm chứa chức năng Management, và mỗi người nên đóng vai trò của một Manager. Trước hết là Manager cho chính bản thân mình, Manager trong gia đình, Manager trong các mối quan hệ của mình.

Nếu bạn có năng lực Management tốt thì cuộc sống sẽ giống như một “cuộc dạo chơi”, ngược lại nếu thiếu Management thì rất có thể cuộc sống của bạn sẽ giống như một “canh bạc”.

Toàn Nguyễn

Là một Quản lý, cũng như nghiên cứu về công việc Quản lý, tôi đã áp dụng các tư tưởng, phương pháp Quản lý/Quản trị vào cuộc sống của mình và nhận được những chuyển biến vô cùng tích cực. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông qua bài viết “Áp dụng các nguyên tắc Management vào cuộc sống như thế nào?”.

Lời kết

Phần lớn mọi người đều hình dung Management là một điều gì đó rất “học thuật”, nhưng thực tế nó lại xuất hiện khắp nơi trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Management giúp chúng ta sống và làm việc hiệu quả hơn.

Nếu bạn chưa từng nghiên cứu một phương pháp Management nào, bạn có thể bắt đầu với những kỹ thuật cơ bản như:

Tin tôi đi, chỉ cần áp dụng và thực hành một số nguyên tắc và kỹ thuật Management, bạn sẽ trở nên tự do và hiệu quả hơn gấp nhiều lần.

PS: Hãy ghé thăm blog WiseManager.Blog để tìm hiểu thêm về Management bạn nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *