Trong bài viết này mình sẽ chỉ nói về định dạng và cú pháp của Cron, việc cài đặt Cron Job mình sẽ chia sẻ trong một vài viết khác.
Nói qua một chút về Cron Format. Cron Format là một định dạng thời gian để xác định tần xuất của một tác vụ nào đó của hệ thống , định dạng này được thiết kế với tiêu chí đơn giản, hiệu quả, linh hoạt. Ví dụ các tác vụ như: Backup Database, Polling SCM…
Cron Format bao gồm có 5 trường giá trị riêng biệt được phân cách nhau bởi dấu “TAB” hoặc dấu cách “Whitespace”.

<Phút> <Giờ> <Ngày_trong_tháng> <Tháng_trong_năm> <Ngày_trong_tuần>

Nếu sử dụng nnCron thì chúng ta có thể có thêm trường thứ 6 là <Năm> .
Các giá trị khả dụng:

  • Phút: 0-59
  • Giờ: 0-23
  • Ngày trong tháng: 1-31
  • Tháng trong năm: 1-12
  • Ngày trong tuần: 0-6 hoặc 1-7. Lưu ý: Chủ nhật được coi là ngày đầu tiên.
  • Năm: 1900-3000

Các cú pháp đặc biệt:

  • * : Tất cả những giá trị khả dụng.
  • M-N : 1 khoảng giá trị. Ví dụ: 5-8 .
  • A,K,Z : tập hợp các giá trị. Ví dụ: 1,5,6,8,30 .

Hãy xem xét các ví dụ sau để hiểu rõ hơn:
* * * * * : Mỗi phút.
0 0 * * * : Vào 0 giờ 0 phút mỗi ngày.
0 2-4 * * * : Vào 2 giờ, 3 giờ và 4 giờ mỗi ngày.
* * * 2,4,6,8,10,12 * * : Mỗi phút trong tháng 2, 4, 6, 8, 10, 12.
0 0 1 * * * : 0 giờ 0 phút vào các ngày đầu tiên của tháng.
Ngoài ra các bạn có thể tham khảo 1 số tool có thể giúp mình làm việc dễ dàng hơn với Cron như: crontab-generator.org , crontab.guru ..
Mình sẽ chia sẻ cách cài đặt và cấu hình Cron trên hệ thống trong một bài viết khác nhé!