Phân biệt các giọng ca: Nam cao – Tenor, Nam trung – Baritone, Nam trầm – Basso

Giọng ca Nam về cơ bản thường được chia làm 3 loại: Nam cao, Nam trung và Nam trầm. Nhìn chung thì giọng Nam trầm – Basso rất hiếm, giọng Nam cao Tenor 1 cũng hiếm, cũng không nhiều người có giọng Tenor 2, phần lớn giọng nam giới sở hữu chất giọng Nam trung – Baritone.

Continue reading →