Tháng Một 2018 - AT Nguyen.

Hiểu hơn về HTTPS với ví dụ bồ câu đưa thư (Mike Nguyen)

Chúng ta đều biết mã hoá là một chủ đề rất khó hiểu. Nó ứng dụng hàng loạt các chứng minh toán học để biến thông tin từ định dang bình thường sang định dạng không tin không thể hiểu được nếu như không có phương tiện Giải mã. Nhưng trừ khi bạn thực sự […]