Tháng Ba 2016 - AT Nguyen.

Cài đặt Laravel Homestead – môi trường phát triển chuẩn cho Laravel – sử dụng Vagrant, Virtual Box

Hãy hình dung, bạn có một nhóm cùng với nhau phát triển một dự án, khi đó vấn đề nảy sinh là: Mỗi thành viên trong team sử dụng một hệ điều hành khác nhau, dẫn đến khả năng phát sinh lỗi khi phát triển là rất cao, nhiều khi dự án chạy trên máy người này thì ổn, nhưng sang máy của một thành viên khác thì lại lỗi, gây khó khăn cho cả nhóm, tốn thời gian sửa lỗi không cần thiết.

Bí quyết đọc sách (St)

Bí quyết đọc sách dành cho những người bận rộn không có đủ thời gian để đọc đủ một cuốn sách dạy cách đọc sách.

Bài học từ sự thất bại của Nokia

Kết thúc bài phát biểu của mình, Nokia CEO đã nói rằng: “We didn’t do anything wrong, but somehow, we lost.”, tạm dịch: “Chúng tôi không làm gì sai cả, nhưng theo một cách nào đó, chúng tôi đã thua cuộc.”.